Yeshivat Hesder Lev HaTorah

Delegates: Rav Boaz Mori